عمار یاسر

اشاره

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : اشاره عمار فرزند «ياسر بن كتابه بن قيس عنبسي» از قبيله مذحج و كنيه اش «ابو يقظان» و هم پيمان بني مخزوم است. او از اصحاب و ياران مخلص پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و امير مومنان …

بیشتر بخوانید »

اسلام عمّار

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : اسلام عمّار عمار درباره اسلام خود چنين مي گويد: من به قصد ملاقات پيامبر صلي الله عليه و آله به خانه ارقم رفتم، صهيب بن سنان رومي را جلو در خانه منتظر ديدم، به او گفتم براي چه اين …

بیشتر بخوانید »

خاندان عمّار و تحمل شکنجه در راه خدا

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : خاندان عمّار و تحمل شکنجه در راه خدا عمار و پدر و مادرش در راه اسلام رنج هاي طاقت فرسا و شكنجه هاي غيرقابل تحملي كشيدند و از اين جهت اين خاندان جزو نوادر ي به شمار مي آيند …

بیشتر بخوانید »

سرد شدن آتش بر عمّار

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : سرد شدن آتش بر عمّار در برخي روايات آمده است كه: روزي رسول خدا صلي الله عليه و آله بر عمار عبور كرد و ديد كه مشركان او را در آتش افكنده و مي سوزانند، حضرت صلي الله عليه …

بیشتر بخوانید »

عمار از دیدگاه پیامبر

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمار از دیدگاه پیامبر عبدالله بن عباس از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نقل مي كند كه حضرت فرمود: ان عمارا ملي ء ايمانه من قرنه الي قدمه، و اختلط الايمان بلحمه و دمه؛ همانا عمار از …

بیشتر بخوانید »

عمّار و بنای مسجد قبا و مدینه

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمّار و بنای مسجد قبا و مدینه عمار ياسر در انجام كارهاي ديني بسيار جدي و كوشا بود، و هنگامي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله وارد قريه قبا شد، عمار گفت: بايد جايي براي پيامبر صلي …

بیشتر بخوانید »

عمّار و استانداری کوفه : عمار یاسر : شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمّار و استانداری کوفه عمار شخصيتي بود كه مورد توجه خلفاي راشدين بود، از اين رو عمر بن خطاب خليفه دوم، او را به امارت و استانداري كوفه برگزيد،(1) خليفه در اين انتصاب مقام عمار را بس بالا و …

بیشتر بخوانید »

عمار و کارهای خلاف عثمان

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمار و کارهای خلاف عثمان عصر خلافت عثمان را بايد عصر ترويج كارهاي خلاف و ناپسند دانست؛ زيرا در عصر خلافت او قانون شكني، امر عادي شد و بدعت گذاري شايع گرديد، باندبازي و گماردن نا صالحان بر حكومت …

بیشتر بخوانید »

حکم تبعید عمّار و اعتراض مردم

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : حکم تبعید عمّار و اعتراض مردم عثمان كه از برخوردها و سخنان به حق عمار به ستوه آمده بود و دانست ضرب و شتم و حتي جرح او در خاموش نگه داشتن او موثر و كارگر نيست، بر آن …

بیشتر بخوانید »

کتک خوردن مجدد عمّار در عمل به وصیت ابن مسعود

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : کتک خوردن مجدد عمّار در عمل به وصیت ابن مسعود از مجموع اخبار و سيره درمي يابيم كه عمار مكرر مورد ضرب و شتم خليفه سوم عثمان قرار گرفته است؛ از جمله در مورد وصيت ابن مسعود است. يعقوبي …

بیشتر بخوانید »