۰۱ اسفند ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
عمار یاسر

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : اشاره عمار فرزند «ياسر بن كتابه بن قيس عنبسي» از قبيله مذحج و كنيه اش «ابو يقظان» و هم پيمان بني مخزوم است....
بیشتر بخوانید

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : اسلام عمّار عمار درباره اسلام خود چنين مي گويد: من به قصد ملاقات پيامبر صلي الله عليه و آله به خانه ارقم ر...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : خاندان عمّار و تحمل شکنجه در راه خدا عمار و پدر و مادرش در راه اسلام رنج هاي طاقت فرسا و شكنجه هاي غيرقابل...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمّار و استانداری کوفه عمار شخصيتي بود كه مورد توجه خلفاي راشدين بود، از اين رو عمر بن خطاب خليفه دوم، او ر...
بیشتر بخوانید

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : کتک خوردن مجدد عمّار در عمل به وصیت ابن مسعود از مجموع اخبار و سيره درمي يابيم كه عمار مكرر مورد ضرب و شتم...
بیشتر بخوانید