حملات پی در پی عمّار تا شهادت

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : حملات پی در پی عمّار تا شهادت

ابن اثير مي نويسد: ابو عبدالرحمن سلمي نقل مي كند كه در جنگ صفين در ركاب علي عليه السلام شاهد بودم كه عمار بن ياسر به نقطه اي از نقاط درگيري و به هر ناحيه اي از نواحي جنگ حمله ور نمي شد مگر اين كه اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله كه در اين جنگ در ركاب علي عليه السلام بودند پشت سر او قرار مي گرفتند و لحظه اي او را رها نمي كردند؛ گويي كه او علم و پرچم آن جماعت از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله بود.
وي در ادامه مي گويد: من خود از او شنيدم كه خطاب به هاشم بن عتبه معروف به مرقال سردار معروف پياده نظام اين جنگ مي گفت: اي هاشم، آيا از بهشت فرار مي كني؟ مگر نمي داني بهشت زير بارقه همين شمشيرها است؟ امروز روز ملاقات من با حبيب خودم محمد صلي الله عليه و آله و ياران اوست، به خدا سوگند اگر دشمن آن قدر بر ما بتازد كه ناچار به دره هاي هجر پناهنده شويم باز هم در مورد حقانيت خود راهي كه انتخاب كرده ايم و در مورد خوي تجاوزگري و عداوت دشمن لحظه اي دچار ترديد نخواهم شد.(1).
كشي و ديگر مورخان از ابو البختري نقل مي كنند كه: در يكي از روزهاي جنگ صفين شربتي از شير براي عمار آوردند، همين كه به دست وي دادند، لبخندي زد و گفت: رسول خدا صلي الله عليه و آله به من فرمود: «آخر شراب تشربه من الدنيا، مذقه من لبن حتي تموت؛ آخرين شرابي كه در دنيا مي نوشي جرعه شيري خواهد بود تا از دنيا بروي.»(2).
عمار پس از بازگو كردن اين حديث، شير را نوشيد و به قتال پرداخت و به قدري در امر جهاد پايداري نمود كه عاقبت در ربيع الاول يا ربيع الآخر سال 37 هجري به دست ستم كاران (سپاهيان معاويه) به قتل رسيد و سن او در اين زمان بالغ بر 94 سال بود. قول ديگري سن او را در زمان شهادت 93 و روايت ديگري 91 سال ذكر كرده است.(3).
*****
اسد الغابه، ج 4، ص 46.
رجال كشي، ص 33، ح 64؛ ر. ك: اسد الغابه، ج 4، ص 46؛ كامل ابن اثير، ج 2، ص 381.
اسد الغابه، ج 4، ص 46 و ساير مدارك.

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

سرد شدن آتش بر عمّار

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : سرد شدن آتش بر …