دکتر رجبی دوانی: دلیل مشکلات جامعه عدم توجه به سیره اهل بیت (ع) است

[ad_1]

سلم گزارش می دهد :

شفقنا- یک کارشناس مسایل مذهبی و استاد تاریخ اسلام با بیان اینکه مسوولان اولی به اجرا و عمل به سیره ائمه هستند بیان کرد: ما امروز اگر مشکلی داریم و نابسامانی هایی را مشاهده می کنیم به سبب عدم اجرا و عمل به سیره پاک اهل بیت(ع) در زمینه های مختلف است.

دکتر محمد حسین رجبی دوانی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا اظهار کرد: امام رضا(ع) در ارتباط با خلیفه وقت و به سبب جایگاهی که او داشت و خود را امیرالمومنین می خواند ضمن حفظ جانب تقیه که بهانه ای به دست او ندهد، سخنان حق خود را بیان می داشت و حقیقت امامت و ولایت اهل بیت(ع) را در ملاء عام و با حضور مأمون بیان می کرد به گونه ای که بهانه ای به دست مأمون ندهد و در عین حال حرف حق خود را هم بر زمین جاری کند.

او ادامه داد: لذا می بینیم که مأمون وقتی جلساتی را به هر دلیل و هدفی برگزار می کند، که به مناظرات امام رضا(ع) با علمای ادیان و فرقه های مختلف تعبیر شده است در صدد بود که از این راه به امام لطمه وارد کند. اما امام از این فرصت بهره برد هم گوشه ای از دریای بیکران علم خود را نشان داد و هم به همگان تفهیم کرد که رهبری عالم اسلام نباید در دست امثال مأمون باشد و اهل بیت(ع) عصمت با این علم و لیاقت و توان، شایسته تر از هر کسی برای امر رهبری جامعه هستند.

این کارشناس تاریخ اسلام تصریح کرد: آن سلوک، اخلاق و رفتار بسیار معنوی و الهی امام رضا(ع) هنگام حرکت برای برگزاری نماز عید که به اصرار مأمون انجام شد چنان افراد و مقامات درجه یک حکومتی را تحت تاثیر قرار داد و آنها که آمده بودند امام را از محل اقامتش تا مصلی و برای اقامه نماز همراهی کنند تا دیدند امام با چه حال و هوای معنوی در حالی که با پای برهنه به سوی میعادگاه نماز عید حرکت می کند و بر لبان مبارکش ذکر الهی جاری است تحت تاثیر قرار گرفتند. آنها با تشریفات حکومتی آمده بودند بی اختیار کفش ها را از پای کندند و خود را از مرکب ها پایین آوردند و با پای پیاده دنبال امام راه افتادند که به مأمون خبر رسید اگر امام با این منش و هیبت و اخلاق نماز عید را به جای آورد دیگر برای تو جایی در حاکمیت نخواهد بود. مأمون دستپاچه افرادی خدمت امام فرستاد که راضی به زحمت نیستیم شما باز گردید در حالی که خود او اصرار کرده بود که امام نماز را به جای آورد و از این موارد در برخورد امام رضا(ع) با مأمون و بزرگان حکومتی مشاهده می شود.

رجبی دوانی عدم توجه به سیره اهل بیت(ع) را دلیل برخی از مشکلات جامعه دانست و گفت: ما اگر مشکلی داریم و نابسامانی هایی را مشاهده می کنیم به سبب عدم اجرا و عمل به سیره پاک اهل بیت(ع) در زمینه های مختلف است باید به درستی اخلاق نیکو و پسندیده امامان را هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی الگو قرار دهیم و اگر هم نمی توانیم صد در صد مانند آن بزرگواران رفتار کنیم اما اگر بتوانیم درصدی خود را مشابه اولیاء خود عمل کنیم مشکلات ما عموما رفع می شود. البته مردم ما در مجموع به خاطر اعتقادات پاکی که دارند زمینه برای پذیرش و اجرای اخلاق حسنه مقدس اهل بیت(ع) بالاخص امام رضا(ع) که سایه پر خیر و برکتش در سرزمین اسلامی گسترده است وجود دارد باید به درستی برای مردم تبیین کرد و از سوی دیگر هم مسوولان اولی به اجرا و عمل به سیره ائمه هستند.

او راه غلبه بر مشکلات را تمسک به سیره اهل بیت(ع) دانست و اظهار کرد: به لطف الهی رهبری انقلاب خود یک معلم اخلاق و متخلق به اخلاق الهی است. در دیگر مسوولان اگر ما یک چنین رفتار و عملکردی را می دیدیم و در مقام عمل آنها اخلاق الهی و اخلاق ائمه وجود داشت و ما در آنها مشاهده می کردیم وضع جامعه اینگونه که پیش رفته است و مدیریت کشور در عرصه های مختلف با نابسامانی هایی مواجه است، نمی شد. من معتقد هستم راه سعادت کامل و فایق آمدن بر مشکلات و سختی های موجود تمسک به سیره پاک اهل بیت(ع) است اگر آنها را در عمل اجرا کنیم تمام مشکلات ما حل خواهد بود و مساله ای به نام نارضایتی یا عدم اعتماد بین مردم ما و مسوولان وجود نخواهد داشت.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر تک تک افراد، خود را اصلاح کنند و خود را متخلق به اخلاق الهی کنند جامعه هم اصلاح می شود البته منظور از تک تک افراد این نیست که همه صد در صد اینگونه باشند بلکه اگر بخش قابل توجهی از جامعه خصوصا نخبگان و خواص که تاثیر گذار در توده ها و عوام هستند تغییر در رفتار و اخلاق خود داشته باشند باعث می شود که فضای کلی حاکم بر جامعه، معنوی و اخلاقی شود. لازم نیست صدر در صد مردم اینگونه باشند بلکه آن روح و فرهنگ حاکم بر جامعه مثل دوران اول انقلاب، فرهنگی، اخلاقی و الهی خواهد بود که تا چند سال فضای کلی حاکم بر جامعه معنویت محض بود و اخلاق در آن می درخشید اما از وقتی که دنیا خواهی و تجملات و رفاه و مادیات مورد توجه قرار گرفت در تضاد با آن اخلاق پسندیده بود و لذا ما از این حیث آسیب هایی را دیدیم که تا کنون ادامه دارد.

شفقنا- یک کارشناس مسایل مذهبی و استاد تاریخ اسلام با بیان اینکه مسوولان اولی به اجرا و عمل به سیره ائمه هستند بیان کرد: ما امروز اگر مشکلی داریم و نابسامانی هایی را مشاهده می کنیم به سبب عدم اجرا و عمل به سیره پاک اهل بیت(ع) در زمینه های مختلف است.

دکتر محمد حسین رجبی دوانی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا اظهار کرد: امام رضا(ع) در ارتباط با خلیفه وقت و به سبب جایگاهی که او داشت و خود را امیرالمومنین می خواند ضمن حفظ جانب تقیه که بهانه ای به دست او ندهد، سخنان حق خود را بیان می داشت و حقیقت امامت و ولایت اهل بیت(ع) را در ملاء عام و با حضور مأمون بیان می کرد به گونه ای که بهانه ای به دست مأمون ندهد و در عین حال حرف حق خود را هم بر زمین جاری کند.

او ادامه داد: لذا می بینیم که مأمون وقتی جلساتی را به هر دلیل و هدفی برگزار می کند، که به مناظرات امام رضا(ع) با علمای ادیان و فرقه های مختلف تعبیر شده است در صدد بود که از این راه به امام لطمه وارد کند. اما امام از این فرصت بهره برد هم گوشه ای از دریای بیکران علم خود را نشان داد و هم به همگان تفهیم کرد که رهبری عالم اسلام نباید در دست امثال مأمون باشد و اهل بیت(ع) عصمت با این علم و لیاقت و توان، شایسته تر از هر کسی برای امر رهبری جامعه هستند.

این کارشناس تاریخ اسلام تصریح کرد: آن سلوک، اخلاق و رفتار بسیار معنوی و الهی امام رضا(ع) هنگام حرکت برای برگزاری نماز عید که به اصرار مأمون انجام شد چنان افراد و مقامات درجه یک حکومتی را تحت تاثیر قرار داد و آنها که آمده بودند امام را از محل اقامتش تا مصلی و برای اقامه نماز همراهی کنند تا دیدند امام با چه حال و هوای معنوی در حالی که با پای برهنه به سوی میعادگاه نماز عید حرکت می کند و بر لبان مبارکش ذکر الهی جاری است تحت تاثیر قرار گرفتند. آنها با تشریفات حکومتی آمده بودند بی اختیار کفش ها را از پای کندند و خود را از مرکب ها پایین آوردند و با پای پیاده دنبال امام راه افتادند که به مأمون خبر رسید اگر امام با این منش و هیبت و اخلاق نماز عید را به جای آورد دیگر برای تو جایی در حاکمیت نخواهد بود. مأمون دستپاچه افرادی خدمت امام فرستاد که راضی به زحمت نیستیم شما باز گردید در حالی که خود او اصرار کرده بود که امام نماز را به جای آورد و از این موارد در برخورد امام رضا(ع) با مأمون و بزرگان حکومتی مشاهده می شود.

رجبی دوانی عدم توجه به سیره اهل بیت(ع) را دلیل برخی از مشکلات جامعه دانست و گفت: ما اگر مشکلی داریم و نابسامانی هایی را مشاهده می کنیم به سبب عدم اجرا و عمل به سیره پاک اهل بیت(ع) در زمینه های مختلف است باید به درستی اخلاق نیکو و پسندیده امامان را هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی الگو قرار دهیم و اگر هم نمی توانیم صد در صد مانند آن بزرگواران رفتار کنیم اما اگر بتوانیم درصدی خود را مشابه اولیاء خود عمل کنیم مشکلات ما عموما رفع می شود. البته مردم ما در مجموع به خاطر اعتقادات پاکی که دارند زمینه برای پذیرش و اجرای اخلاق حسنه مقدس اهل بیت(ع) بالاخص امام رضا(ع) که سایه پر خیر و برکتش در سرزمین اسلامی گسترده است وجود دارد باید به درستی برای مردم تبیین کرد و از سوی دیگر هم مسوولان اولی به اجرا و عمل به سیره ائمه هستند.

او راه غلبه بر مشکلات را تمسک به سیره اهل بیت(ع) دانست و اظهار کرد: به لطف الهی رهبری انقلاب خود یک معلم اخلاق و متخلق به اخلاق الهی است. در دیگر مسوولان اگر ما یک چنین رفتار و عملکردی را می دیدیم و در مقام عمل آنها اخلاق الهی و اخلاق ائمه وجود داشت و ما در آنها مشاهده می کردیم وضع جامعه اینگونه که پیش رفته است و مدیریت کشور در عرصه های مختلف با نابسامانی هایی مواجه است، نمی شد. من معتقد هستم راه سعادت کامل و فایق آمدن بر مشکلات و سختی های موجود تمسک به سیره پاک اهل بیت(ع) است اگر آنها را در عمل اجرا کنیم تمام مشکلات ما حل خواهد بود و مساله ای به نام نارضایتی یا عدم اعتماد بین مردم ما و مسوولان وجود نخواهد داشت.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر تک تک افراد، خود را اصلاح کنند و خود را متخلق به اخلاق الهی کنند جامعه هم اصلاح می شود البته منظور از تک تک افراد این نیست که همه صد در صد اینگونه باشند بلکه اگر بخش قابل توجهی از جامعه خصوصا نخبگان و خواص که تاثیر گذار در توده ها و عوام هستند تغییر در رفتار و اخلاق خود داشته باشند باعث می شود که فضای کلی حاکم بر جامعه، معنوی و اخلاقی شود. لازم نیست صدر در صد مردم اینگونه باشند بلکه آن روح و فرهنگ حاکم بر جامعه مثل دوران اول انقلاب، فرهنگی، اخلاقی و الهی خواهد بود که تا چند سال فضای کلی حاکم بر جامعه معنویت محض بود و اخلاق در آن می درخشید اما از وقتی که دنیا خواهی و تجملات و رفاه و مادیات مورد توجه قرار گرفت در تضاد با آن اخلاق پسندیده بود و لذا ما از این حیث آسیب هایی را دیدیم که تا کنون ادامه دارد.

انتهای پیام

selm.ir

[ad_2]
Source link

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

دکتر سعید قماشی :استبداد در تربیت دینی، داعش ایجاد می کند / امکان تکرار روش معاویه وجود دارد

[ad_1] سلم گزارش می دهد : شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -« …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *