ارادت اهل سنت به خاندان پیامبر (ص)

[ad_1]

سلم گزارش می دهد :

به گزارش «شیعه نیوز»، مولوی «غلام نبی توکلی» امام جمعه اهل سنت مسجد جامع احناف تایباد و رئیس حوزه علمیه احناف این شهر با استناد به حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: اهل بیت پیامبر  (صلی الله علیه و آله) در نزد اهل سنت از جایگاه ویژه ای برخوردارند و ازنگاه اهل سنت، اهل بیت پیامبر برتری و فضلیت برتمامی صحابه پیامبر  دارند.

به گزارش خراسان، وی افزود:سلام بر پیامبر و اهل بیت پیامبر درنمازهای پنج گانه اهل سنت قرار دارد  که همه نمازگزاران اهل سنت درنمازهای واجب روزانه خود حتما به پیامبرو اهل بیت پیامبر سلام و درود می فرستند.

مدیر حوزه علمیه احناف تایباد درباره امام حسین (علیه السلام) با تاکید بر این که امام حسن وامام حسین (علیه السلام) سید جوانان اهل بهشت هستند گفت:امام حسین (علیه السلام) بعد ازامام علی (علیه السلام) چشم وچراغ اهل سنت هستند و اهل سنت به امام حسین (علیه السلام) ارادت ویژه ای دارند ، مولوی توکلی با اشاره به اشعار شاعرانی مثل مولوی و سنایی غزنوی گفت: ارادت اهل سنت را می توانیم دراشعار شعرای ایران ملاحظه کنیم که چگونه واقعه کربلا را به تصویر کشیده‌اند. وی درباره عمق محبت به امام حسین (علیه السلام) به حدیثی ازپیامبر (صلی الله علیه و آله) استناد کرد وگفت:زید بن ارقم ازصحابه پیامبر است که درحادثه کربلا درمجلس عبدا… بن زیاد ویزید حضوردارد وقتی می بیند که یزید چوب به لب ودندان مبارک امام حسین (ع )می زند ، خطاب به یزید می گوید: توچوب به لب ودندانی می زنی که من بارها شاهد بودم که پیامبر براین لبان بوسه می زد.

هرگاه کسی ازاهل تسنن برای کاری به مشهد سفر می کند، اعتقاد دارد اول باید به زیارت امام رضا (علیه السلام) مشرف شود

 مولوی توکلی درباره شخصیت امام رضا (علیه السلام) هم گفت:مرقد مطهر امام رضا (علیه السلام) درایران ودراستان خراسان رضوی باعث افتخار همه مسلمین است  واهل سنت ارادت خاصی به امام رضا(علیه السلام) دارند و هرگاه کسی ازاهل سنت به مشهد برای کاری می رود اعتقاد داریم که اول باید به زیارت امام رضا (علیه السلام) مشرف شود وبعد دنبال کارهای دیگر برود واین عقیده واعتقاد اهل سنت به امام رضا (علیه السلام) وسایر ائمه واهل بیت پیامبر است. وی می گوید امام رضا (علیه السلام)درایران نگین گران قدرمعنوی برای همه مسلمین است وخودم هرزمانی که به مشهد می روم برای عرض ارادت خدمت امام رضا (علیه السلام)می رسم .

محبت اهل سنت به اهل بیت فقط اختصاص به محرم ندارد

 مولوی عبدالباری صالحی مدیر حوزه علمیه مظهر التوحید تایباد هم درخصوص محبت به امام حسین وامام رضا (علیه السلام) گفت : وقتی که پیامبر می گوید حسین ازمن است ومن ازحسینم تکلیف همه مسلمین وپیروان رسول ا… مشخص است . امام حسین نوه رسول ا… وکسی است که سلسله سادات به این بزرگوارختم می شود ، همه مسلمین به امام حسین (علیه السلام) ارادت  و محبت دارند  ومحبت اهل بیت پیامبر جزو لاینفک عقیده اهل سنت است. وی گفت: محبت اهل سنت اختصاص به ماه محرم ندارد درسال ۵۲هفته ودرهرنمازجمعه درود وسلام به اهل بیت پیامبر می فرستیم واگر این درود وسلام درنماز واجب جمعه به آل بیت پیامبرفرستاده نشود نمازباطل است. مولوی صالحی درخصوص محبت اهل سنت به همه ائمه (علیه السلام) ، به ویژه امام رضا (علیه السلام) هم گفت: وجود مرقد منورامام رضا (علیه السلام) درایران باعث افتخارهمه مسلمانان است و احترام به امام رضا (علیه السلام)احترام به رسول ا…است و هرآن چه نسبت به امام حسین (ع ) ارادت داریم این ارادت ومحبت به امام رضا (ع ) نیز است.

مولوی حیدری، امام جمعه مسجد مالک الملک تایباد هم درخصوص محبت به امام حسین ودیدگاه اهل سنت درخصوص خاندان عصمت وطهارت گفت : قرآن ، سنت پیامبر واهل  بیت پیامبر(ص ) ازمبانی وحدت بین مسلمین است و همه مسلمین باید بدانند که مشترکات آن ها زیاد است. خانه کعبه، قرآن ، سنت رسول ا… و خاندان پیامبر ازمهم ترین مبانی وحدت اسلامی است. وی افزود: امام حسین (علیه السلام) شهید راه اسلام وسپهسالاربزرگ اسلام است.  مولوی حیدری درخصوص امام رضا(علیه السلام) هم گفت : امام رضا (علیه السلام) یکی ازاولاد پیامبر است وهرزمانی که به مشهد مشرف می شویم به زیارت ایشان می‌رویم واین عقیده اهل سنت است .

سید علی اکبر حسینی مدرس حوزه علمیه واز معتمدان اهل سنت تایباد هم درخصوص شخصیت امام حسین وامام رضا (علیه السلام) می گوید:مطابق مستندات موجود درکتب معتبر اهل سنت اهل بیت پیامبر اولاد امام علی  وفاطمه زهرا (سلام الله علیها) وازدواج پیامبر است واهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) ازنگاه اهل سنت دارای فضیلت وبرتری نسبت به دیگران هستند.سید علی اکبر حسینی درخصوص نگاه اهل سنت به امام رضا (علیه السلام) هم گفت : امام رضا (علیه السلام) عالم اهل بیت پیامبر است که بارها درمقامات شیخ احمد جامی ومولانا زین الدین تایبادی ازعلما وعرفای معروف اهل سنت درمنطقه تایباد وتربت جام آمده که حضرت شیخ جام پیاده به زیارت امام رضا (علیه السلام) برای اظهارمحبت وارادت مشرف می شد ومولانا زین الدین تایبادی هم پیاده ازتایباد به زیارت شیخ احمد جامی می رفت و ازآن جا پیاده به زیارت امام رضا (علیه السلام)مشرف می شد.

محبت اهل بیت از علایم ایمان است

مدرس حوزه علمیه احمدیه تربت جام با اشاره به جایگاه حضرت امام حسین (علیه السلام)نزد اهل سنت گفت: محبت اهل بیت رسول ا…  (صلی الله علیه و آله) نزد همه مسلمانان چه سنی و چه شیعه از علایم ایمان است و کینه و بغض نسبت به ایشان از نشانه های نفاق است و این اعتقادی است که همه مسلمین برآن متفق هستند و خلاف آن را درهیج یک از کتاب های اهل سنت یا شیعه نمی توان یافت. مولوی صارمی افزود: قرآن کریم تکریم و ارج نهادن و احترام آنان را از وظایف  مسلمین  می‌داند و این حقیقت قرآنی درسوره شوری آیه ۲۳ نمایان می شود.وی خاطرنشان کرد: پیامبر رحمت از عشق زیاد ، امام حسین و امام حسن (علیه السلام) را دربغل می‌گرفت و برای آن ها دربارگاه احدیت دعا می کرد و یک بار دعا فرمود که: پروردگارا من حسن و حسین را دوست دارم پس تو آن دو را دوست بدار و هرکس که آن ها را دوست بدارد تو دوستش بدار.مدرس حوزه علمیه احمدیه با اشاره به جایگاه حضرت امام رضا (علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت گفت: حضرت امام رضا (علیه السلام) به عنوان یکی از فرزندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) و عالم اهل بیت و عالم آل محمد  (صلی الله علیه و آله) به ویژه در بین اهل سنت احترام ویژه ای دارد، زیرا ویژگی های خاص آن حضرت همچون علم فراوان و قدرت بحث و مناظره در دفاع از اسلام با اندیشمندان ادیان دیگر و نیز رافت و مهربانی و سخاوت و احترام ایشان به بزرگان دین وحتی مخالفان و آرامش ومعنویت ایشان و صدها صفات برجسته دیگر ازآن بزرگوار نمونه‌ای عالی برای هر مسلمان و اهل سنت و جامعه بشری ساخته است.

امام حسین (علیه السلام) مظهر شجاعت و دیانت

امام جمعه اهل سنت  تربت جام نیزبا اشاره به دیدگاه اهل سنت درباره حضرت امام رضا (علیه السلام) گفت: از دیدگاه اهل سنت جایگاه امام رضا (علیه السلام) بسیار رفیع و ارزنده است زیرا علاوه بر این که ایشان فرزند پیامبر اکرم و عالم آل محمد بوده فردی بسیار پرهیزگار و اندیشمند و متین و صبور و بردبار نیز بوده اند.مولوی شرف الدین جامی الاحمدی افزود: از نظر مباحثات علمی با علمای دیگر ادیان و برتری در مناظره های علمی و همچنین رفتار بسیار محترمانه با مخالفان و احترام ایشان با بزرگان اسلام و خلفای راشدین و نیز سخاوت و بخشش و جوانمردی همه دلایلی هستند که ایشان را بسیار مورد توجه عامه مسلمانان و اهل سنت کرده است.وی ادامه داد: علاوه بر این ها رافت و مهربانی و حسن سلوک و برخورد ایشان یکی از الگوهای عالی در بین همه مسلمانان به ویژه اهل سنت است به همین دلیل مردم تسنن چه در داخل و چه خارج از کشور به ایشان علاقه دارند و به زیارت مرقد ایشان می آیند و صحن و بارگاه ایشان همیشه پر از زائران اهل سنت اعم از کرد، بلوچ، ترکمن و … است.امام جمعه اهل سنت با اشاره به دیدگاه اهل سنت درباره امام حسین (علیه السلام) و قیام عاشورا گفت:حضرت امام حسین (علیه السلام) به عنوان فرزند رسول خدا و مظهر و نمونه دیانت و شهادت و احساس تکلیف و مسئولیت در مقابل حکومت جابر وفاسد همیشه مورد قبول و احترام هر مسلمانی به ویژه مسلمانان اهل سنت در طول تاریخ تاکنون بوده است و خواهد بود.

مولوی امان ا… برزگر قشه امام جمعه اهل سنت  پایین جام تربت جام درباره شخصیت امام حسین (علیه السلام) گفت:بدون تردید امام حسین (علیه السلام) یکی از سروران جوانان اهل بهشت  است. وی افزود: با توجه به آیات و روایاتی که نقل شد کافی است که هر انسانی در برابر واقعه عاشورا اندوهگین و ماتم زده باشد و بدون شک بی اعتنایی به آن دلیل بر بی مبالاتی به دستور خدا و پیامبر خدا  (صلی الله علیه و آله) است. زیرا ممکن نیست کسی امام حسین (علیه السلام) را به عنوان اهل بیت پیامبر  (صلی الله علیه و آله) دوست داشته باشد، ولی واقعه کربلا و عاشورا او را غمگین و ماتم زده نکند.

مولوی شیخ احمدی  امام جمعه اهل سنت باخرزکه چندی پیش در مراسم سوگواری اباعبدا… (علیه السلام) به همراه تعدادی از علمای اهل سنت حضور یافته بود درباره جایگاه ویژه امام حسین (علیه السلام) در میان اهل سنت گفت: شکی نیست که اهل بیت پیامبر  (صلی الله علیه و آله) به خصوص امام حسین (علیه السلام) از جایگاه رفیعی در بین همه مردم دنیا به ویژه اهل سنت برخوردارند چرا که با قیام خود علیه ظلم درس بزرگی را به همگان داد.

انتهای پیام/ ۸۵۲

[ad_2]
Source link

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

دکتر سعید قماشی :استبداد در تربیت دینی، داعش ایجاد می کند / امکان تکرار روش معاویه وجود دارد

[ad_1] سلم گزارش می دهد : شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) -« …