بهترین و جامعترین پست دانلود نرم افزارهای موبایل رساله و استفتائات مراجع تقلید-جاوا و آندروید

بهترین و جامعترین پست دانلود نرم افزارهای موبایل رساله و استفتائات مراجع عظام تقلید – جاوا و آندروید

 

نرم افزارهای موجود در این نوشته : 1-زندگينامه و رساله 28 مرجع   2-زندگینامه و رساله ۱۴ مرجع   3-استفتائات آیت الله بروجردی   4-استفتاء‌ات جدید  آیه الله سید صادق حسینی‌شیرازی   5 –استفتائات و رساله آیت الله العظمی سیستانی   6-استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی   7-استفتائات آیت الله نوری همدانی   8-استفتائات جدید سه جلدی آیت الله مکارم شیرازی   9-نرم افزار استفتائات ۷ مرجع بزرگوار   10-اجوبة الاستفتائات رهبر معظّم انقلاب حضرت آیت الله العظمى خامنه‌اى   11-استفتائات آیه الله العظمی محمدتقی بهجت (ره)  و 

 

زندگينامه و رساله 28 مرجع جلد1 جديد

عناوين اصلي كتاب شامل:

1- شيخ بهائي (ره)؛ 2- علامه محمدباقر مجلسي (ره)؛ 3- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج حسين بروجردي (ره )؛ 4- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج شيخ محمد فاضل لنكراني (ره )؛ 5- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج ابوالقاسم الموسوي الخوئي (ره)؛ 6- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد روح الله موسوي خميني (ره)؛ 7- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج شيخ علي صافي گلپايگاني (ره )؛ 8- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج محمد تقي بهجت (ره )؛ 9- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج شيخ وحيد خراساني (دام ظله)؛ 10- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمود حسيني شاهرودي (دام ظله)؛ ‌11- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج شيخ حسين نوري همداني (دام ظله )؛ 12- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج عبد الكريم موسوي اردبيلي (دام ظله )؛ 13- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج ميرزاجواد آقا تبريزي (ره )؛ 14- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمد صادق روحاني (دام ظله)

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 8.7 مگابایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم =9.7 مگابایت]

 

 

زندگينامه و رساله 28 مرجع جلد 2 جديد

عناوين اصلي كتاب شامل:

14- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج ناصرمكارم شيرازي (دام ظله )؛ 16- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد موسي شبيري زنجاني (دام ظله )؛ 17- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج عباس محفوظي (دام ظله )؛ 18- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمد مفتي الشيعه (ره )؛ 19- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمد حسيني شيرازي (ره)؛ 20- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج جعفر سبحاني (دام ظله )؛ 21- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد علي حسيني سيستاني (دام ظله )؛ 22- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج شيخ حسين مظاهري (دام ظله )؛ 23- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج مجتبي تهراني (ره )؛ 24- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمدحسن مرتضوي لنگرودي (ره)؛ 25- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج محمد علي گرامي (دام ظله )؛ 26- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد على حسينى خامنه‌اى (دام ظله )؛ 27- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد صادق حسيني شيرازي (دام ظله )؛ 28- حضرت آيه‌الله العظمي آقاي حاج سيد محمود هاشمى شاهرودى (دام ظله )

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 10 مگابایت]

 

برای دانلود PDF روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 66 مگابایت]

 

 

زندگينامه و رساله 14 مرجع (طبق حروف الفبا)

برنامه رساله و زندگینامه مراجع ساخته موسسه قائمیه اصفهان، از کامل ترین و بهترین برنامه های رساله می باشد. شما در این برنامه علاوه بر رساله کامل مراجع محترم، زندگینامه ای کوتاه نیز در مورد آن ها در خود دارد.

 

این برنامه شامل رساله مراجع زیر می باشد ( به ترتیب حروف الفبا) :

1- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ محمد تقي بهجت (ره )

2- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ ميرزاجواد آقا تبريزي (ره )

3- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج سيد روح الله موسوي خميني (ره)

4- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ سيد صادق حسيني شيرازي (دام ظله )

5- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج سيّد على حسينى خامنه‌اى (دام ظله )

6- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ سيد علي حسيني سيستاني (دام ظله )؛

7- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج سيد محمود حسيني شاهرودي (مدظلّه)

8- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج سيد محمد صادق روحاني (مدظلّه)

9- ‌ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شيخ علي صافي گلپايگاني (دام ظله )

10- ‌ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شيخ حسين مظاهري (دام ظله )

11- ‌ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شيخ حسين نوري همداني (دام ظله )

12- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج شيخ وحيد خراساني (مدظلّه)

13- ‌ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ ناصرمكارم شيرازي (دام ظله )

14- ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ عبد الكريم موسوي اردبيلي(دام ظله )

 برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = ۶٫2 مگابایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = ۶٫6 مگابایت]

 

 

استفتائات آيت الله بروجردي (ره)

عناوين اصلي كتاب شامل:
احكام ارث؛ احكام زكات؛ احكام روزه؛ احكام نماز مسافر؛ احكام اموات؛ احكام طلاق؛ احكام اغسال؛ احكام وضو؛ چگونگي نجس شدن اشيا؛ احكام وقف؛ احكام تقاص؛ احكام منازعات؛ احكام شكّيّات؛ احكام سهويّات؛ احكام ربا؛ مسائل متفرّقه؛ احكام صيد؛ احكام نماز شب؛ احكام حج؛ احكام لقطه (اموال پيدا شده)؛ پوشش زن در نماز؛ احكام نگاه كردن؛ چند سؤال در بارة غصب؛ خوردن و آشاميدن در كشور‌هاي غير مسلمان؛ آوردن بيرق و عَلَم در عزاداري‌ها؛ انكار ضروريات دين؛ چند سؤال در بارة امر به معروف و نهي از منكر؛ كمك نمودن به شخص تارك الصلاة؛ اهانت به سادات صحيح النسب؛ سوال از محضر حضرت آيت الله العظمي بروجردي (ره) در خصوص بحث ولايت فقيه؛ حكم تلقيح نطفه مردان مجهول به زنان / با دستگاه مصنوعي و اولاد متولد از آن؛ پي‌نوشت

 برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 750 کیلوبایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 886 کیلوبایت]

 

 

 

مجموعه استفتاء‌ات جديد مطابق با فتواي حضرت آيه الله العظمي آقاي حاج سيد صادق حسيني‌شيرازي (دام‌ظله)

 عناوين اصلي كتاب شامل:

مسائل اعتقادي؛ اجتهاد و تقليد؛ طهارت؛ نجاسات؛ وضو؛ غسل؛ استحاضه، حيض و نفاس؛ تيمم؛ مسائل و احكام اموات؛ نماز؛ نماز و روزه‌ي مسافر؛ نماز قضا؛ نماز و روزه‌ي استيجاري؛ نماز جماعت؛ نماز جمعه؛ مسائل متفرقه‌ي نماز؛ مسجد؛ رؤيت هلال؛ روزه؛ قضا و كفّارة روزه؛ اعتكاف؛ خمس؛ مصرف وجوهات؛ زكات؛ حج؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ تولي و تبرّي؛ خريد و فروش؛ خيارات؛ مسائل متفرقه‌ي خريد و فروش؛ شراكت؛ شركتها؛ شُفعه؛ مضاربه؛ صلح؛ اجاره؛ جُعاله؛ وكالت؛ هبه؛ صدقه؛ قرض و رهن؛ بلوغ؛ ضمان؛ امانت؛ عاريه؛ ازدواج؛ نفقه؛ روابط زن و مرد؛ حجاب؛ رقص؛ مسائل متفرقه ازدواج؛ ازدواج موقت؛ طلاق؛ قمار؛ غصب؛ زمينهاي موات؛ لقطه: مالي كه پيدا مي‌شود؛ ذبح شرعي حيوانات؛ خوردني‌ها و آشاميدني‌ها؛ عهد، نذر و قسم؛ وقف؛ وصيت؛ ارث؛ قضاء؛ ديه؛ مسائل متفرقه؛ مسائل قرآني، دعاها، روايات و زيارات؛ مسائل اجتماعي؛ مسائل اخلاقي (آداب وسنن)؛ مسائل مربوط به طلاب و حوزه؛ مدايح و مراثي؛ مسائل تاريخي؛ نوروز؛ صوتي و تصويري؛ رايانه؛ بانك‌ها (قرض و وام)؛ موسيقي غنا؛ مسائل متفرقه محرمات

 برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 898 کیلوبایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 1076 کیلوبایت]

 

 

استفتائات فارسي آيت الله سيد محمد سعيد حكيم

عناوين اصلي كتاب شامل:

طهارت؛ نماز؛ روزه؛ زكات؛ خمس؛ امر به معروف و نهي از منكر؛ تجارت؛ اجاره؛ وصيّت؛ مسائل متفرقه‌ي؛ ازدواج؛ طلاق؛ نذر و سوگند؛ كفّاره؛ غصب؛ احياء موات؛ صيد و ذباحه؛ خوردنيها و آشاميدنيها (اطعمه و اشربه)؛ ارث؛ قصاص و ديات؛ مسائل اعتقادي

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 839 کیلوبایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 1007 کیلوبایت]

 

 

 

استفتائات آيه الله العظمي محمدتقي بهجت (ره)

عناوين اصلي كتاب شامل:

تقريظ؛ احكام بلوغ و تكليف؛ احكام اجتهاد و تقليد؛ احكام طهارت؛ احكام نجاسات؛ احكام تخلّي؛ احكام وضو؛ احكام غسل جنابت؛ خون‌هاي زنانه (استحاضه، حيض و نفاس)؛ احكام تيمّم؛ احكام اموات؛ احكام قرآن؛ احكام نماز؛ احكام نماز جماعت؛ احكام روزه؛ احكام نماز و روزه؛ احكام اعتكاف؛ احكام زكات؛ احكام زكات فطره؛ احكام خمس؛ احكام امر به معروف و نهي از منكر؛ احكام انواع شغل‌ها و درآمدها؛ احكام ديگر خريد و فروش؛ احكام اجاره؛ احكام رهن؛ احكام صلح؛ احكام مضاربه؛ احكام شركت؛ احكام حجر؛ احكام وكالت؛ احكام قرض و افلاس؛ احكام ضمانت؛ احكام هبه؛ احكام ازدواج و خانواده؛ احكام روابط زن و مرد؛ احكام طلاق؛ احكام وقف؛ احكام نذر و عهد؛ احكام احياي موات؛ احكام غصب؛ احكام صيد و ذبح؛ احكام خوردني‌ها و آشاميدني‌ها؛ احكام وصيّت؛ احكام ارث؛ احكام ارث؛ احكام قضاوت؛ احكام حدود؛ احكام قصاص؛ احكام ديات؛ احكام موضوعات متفرقه

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 2.4 مگابایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 3003 کیلوبایت]

 

 

اجوبة الاستفتائات رهبر معظّم انقلاب حضرت آيت الله العظمى خامنه‌اى

شامل : احکام تقليد ، مرجعيت و رهبرى‏ ، ولايت فقيه و حکم حاکم‏ ، طهارت ، احکام تخلّى‏ ، احکام وضو ، مسّ اسماء و آيات الهى‏ ، احکام غسل جنابت‏ ، احکام غسل باطل‏ ، احکام تيمم‏ ، احکام بانوان ، احکام اموات‏ ، احکام نجاسات‏,…

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 757 کیلوبایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 803 کیلوبایت]

 

 

استفتائات آية الله العظمى شاهرودى (دام ظله)

شامل: شناسنامه كتاب؛ معناى اعلم ؛ تشخيص اعلم ؛ عـقـل؛ ابتلا به فراموشى براى مرجع ؛ عدالت؛ حلال زاده بودن؛ لزوم فحص از مجتهد اعلم؛ وظيفه نوجوانان؛ رجوع از تقليد؛ تقليد از دو مرجع؛ تبعيض در تقليد؛ مسئله اى كه در رساله نباشد؛ بقاء بر تقليد ميت؛ ولايت فقيه؛ امور حسبيه؛ اصطلاحات شرعى؛ احـكام طهـارت؛ و…

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 606 کیلوبایت]

 

برای دانلود این نرم افزار با فرمت آندروید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی   [حجم = 729 کیلوبایت]

 

 

Sistani-selm.irاستفتائات و رساله آيت الله العظمی سیستانی

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 1768 کیلوبایت]

 

استفتائات آيت الله العظمی سیستانی

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 610 کیلوبایت]

 

 

 

 

 

 

 

استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

استفتائات آيت الله العظمی صافی گلپایگانی

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 792 کیلوبایت]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفتائات آيت الله نوری همدانی

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 518 کیلوبایت]

 

 

استفتائات جدید سه جلدی آيت الله مکارم شیرازی

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 1.72 مگابایت]

 

 

نرم افزار استفتائات ۷ مرجع بزرگوار

نرم افزار استفتائات 7 مرجع بزرگوار (طبق حروف الفبا)

1 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ ميرزاجواد آقا تبريزي (ره )

2 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج سيّد على حسينى خامنه‌اى (دام ظله )

3 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ سيد علي حسيني سيستاني (دام ظله )

4 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شيخ علي صافي گلپايگاني (دام ظله )

5 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شيخ حسين نوري همداني (دام ظله )

6 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ ناصرمكارم شيرازي (دام ظله )

7 – ح‍ض‍رت‌ آیة الله العظمی آق‍اي‌ ح‍اج‌ شیخ محمد فاضل لنکرانی (ره  )

برای دانلود این نرم افزار با فرمت جاوا روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود با لینک مستقیم  |  لینک کمکی  [حجم = 4.3 مگابایت]

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

دانلود نرم افزار موبایل زیبای بر کرانه غدیر (خطبه غدیر) اندروید – مبین موبایل

دانلود نرم افزار موبایل زیبای بر کرانه غدیر (خطبه غدیر) اندروید – مبین موبایل   …