عمار از دیدگاه پیامبر

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : عمار از دیدگاه پیامبر

عبدالله بن عباس از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله نقل مي كند كه حضرت فرمود:
ان عمارا ملي ء ايمانه من قرنه الي قدمه، و اختلط الايمان بلحمه و دمه؛
همانا عمار از سر تا قدمش آكنده از ايمان است، و ايمان در گوشت و خونش آميخته است.(1).
امير مومنان علي عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل مي كند كه فرمود:
عمار خلط الله الايمان ما بين قرنه الي قدمه، و خلط الايمان بلحمه و دمه، يزول مع الحق حيث زال، و ليس ينبغي للنار ان تاكل منه شييا؛
خداوند از سر تا قدم عمار را با ايمان درآميخته و ايمان را در گوشت و خونش مخلوط كرده است، به هر جا كه حق برود، عمار به همان سو خواهد رفت و بر آتش روا نباشد كه چيزي از پيكرش را درگيرد.(2).
عايشه مشابه همين حديث را از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل كرده است.(3).
ابن سعد نقل مي كند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:
ان عمارا مع الحق و الحق معه، يدور عمار مع الحق اينما دار، و قاتل عمار في النار؛
همانا عمار با حق است و حق با عمار، حق به هر سو گرايد عمار به همان سو خواهد گراييد و قاتل عمار در آتش جهنم خواهد بود.(4).
كشي از فضيل رسا نقل مي كند كه گفت: از ابو داود شنيدم بريده اسلمي از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل كرد كه مي فرمود: «بهشت مشتاق سه تن مي باشد، در اين موقع ابوبكر وارد شد، شخصي به او گفت: اي ابوبكر تو صديق امتي و يكي از دو نفري هستي كه در غار بودي، پس خوب است از رسول خدا صلي الله عليه و آله سوال كني كه اين سه نفر كه بهشت مشتاق آنان است، كيانند؟ اما ابوبكر ترسيد سوال كند، زيرا گفت: شايد من يكي از آن سه نفر نباشم و بني تميم آن را عار بدانند. در همين موقع عمر وارد شد، شخصي به او گفت: اي ابا حفص، تو فاروق امتي كه فرشته به زبان تو سخن مي گويد، از رسول خدا صلي الله عليه و آله سوال كن، اين سه نفر كه بهشت مشتاق آنان است، كيستند؟ او نيز حاضر نشد سوال كند؛ زيرا خوف داشت نامش در بين اين سه نفر نباشد و قبيله بني عدي بر او عار بگيرند، در اين لحظه حضرت علي عليه السلام وارد شد، شخصي به او گفت: اي ابوالحسن، رسول خدا چنين فرمود. شما سوال كن كه اين سه نفر چه كساني هستند؟ حضرت گفت: من سوال مي كنم، اگر من يكي از آنان بودم، خداي را سپاس گزارم، لذا علي عليه السلام خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و عرض كرد: اين سه تن كه بهشت مشتاق آنان است، كيستند؟ پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود:
انت منهم و انت اولهم، و سلمان الفارسي فانه قليل الكبر، و هو لك ناصح فاتخذه لنفسك، و عمار بن ياسر، شهد معك مشاهد غير واحده ليس منها الا و هو فيها، كثير خيره، ضوي نوره، عظيم اجره؛
اي علي، تو يكي از آن سه نفري و تو اول آناني، ديگر سلمان فارسي كه كبر او اندك است و او خيرخواه تو است و او را براي خودت يار بگير، و سومي عمار ياسر، او با تو در غير از يك مورد از جنگ هايت شركت مي كند (يعني در جمل و صفين و در جنگ صفين به شهادت رسيد و لذا نتوانست در جنگ نهروان علي عليه السلام را ياري نمايد)، او خير زيادي دارد، نور او روشنايي دارد و پاداش او عظيم است.(5).
*****
الغدير، ج 3، ص 262.
الغدير، ج 3، ص 262.
الغدير، ج 3، ص 262.
طبقات الكبري، ج 3، ص 262.
رجال كشي، ص 30، ح 58.

درباره‌ی admin

همچنین ببینید

سرد شدن آتش بر عمّار

 شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : عمار یاسر : سرد شدن آتش بر …