۲۸ دی ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
تمسخر"چادر" در یک برنامه زنده تلویزیونی آمریکا + فیلم تمسخر