۰۴ آذر ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
کمیل

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : کمیل : اشاره كميل فرزند زياد اهل يمن و از قبيله نخع است. او از تابعين(1) اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله و از ياران...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : کمیل : دعای کمیل دعاي كميل همان دعايي است كه همه شيعيان با آن آشنايي دارند و در شب هاي جمعه و ماه شعبان مي خوانند، اين...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : کمیل : خبر از قرآن خوان جهنمی همان طور كه اشاره شد كميل از اصحاب سر و خفاي اميرالمومنين عليه السلام بوده است و او گاهي...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : کمیل : شبی در صحرا كميل مي گويد: شبي(1) اميرالمومنين عليه السلام دست مرا گرفت و با خود به صحرا برد، چون به بيرون شهر رس...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : کمیل : نصایح امام به کمیل اي كميل، خاندانت را سفارش كن كه شبانگاه در پي مكارم و اخلاق پسنديده روند، و در دل شب در رفع ح...
بیشتر بخوانید