۰۱ آذر ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
پرسش و پاسخ و نصایحی از حضرت آیت الله تبریزی (ره)

موعظه اى در دورى از گناه؟ موعظه اى كه بتواند مرا در كارهايم موفق كند به خصوص در دورى از گناه؟ انسان براى آنكه بتواند موفق شود و آن گونه زندگى كند كه اهل بيت(عليهم السلام)...
بیشتر بخوانید

جوانى هستم كه احتياج به نصيحت دارم جوانى هستم كه احتياج به نصيحت دارم تا بتوانم در كارهايم موفق شوم؟ عمر زودگذر است و سعى كن در اين عمر كوتاه دو چيز را در زندگى خود مد نظ...
بیشتر بخوانید

گرفتارم چه كنم مرا راهنمايى نمايي   چند وقتى است كه گرفتارم چه كنم مرا راهنمايى نماييد؟  به هر درى مى زنم مشكلم حل نمى شود! دنيا، دار بلا و امتحان است و همه افراد به...
بیشتر بخوانید

با چه كسانى معاشرت كنم؟   با توجه به اينكه دانش آموز هستم، با چه كسانى معاشرت كنم و چه نصيحتى مى فرماييد؟ بسمه تعالى; بدانيد كه جوانى سرمايه اى بزرگ، اما زودگذر است...
بیشتر بخوانید

در چه مجالسى شركت كنم؟   جوانى هفده ساله هستم بفرماييد در چه مجالسى شركت كنم و چه زمانى از شبانه روز را براى شركت در مجالس عزادارى انتخاب نمايم؟ بسمه تعالى; با توجه...
بیشتر بخوانید

وظيفه يك جوان چيست؟   متأسفانه مظاهر فساد در جامعه رواج يافته، بفرماييد وظيفه يك جوان چيست؟ بسمه تعالى; اين قبيل امور از ابتلائاتى است كه مسئولين امر بايد مراقب بوده...
بیشتر بخوانید

خداوند متعال تا چه حد از ما عمل صالح خواسته است؟   انسان ابتدا بايد به تكاليف شرعى خود اهميت دهد و با فرا گرفتن مسائل شرعى و عمل به آنها، رضايت خدا را كسب نمايد و بع...
بیشتر بخوانید

وظيفه فعلى بنده چه مى باشد؟ جوانى هستم كه احتياج به نصيحت شما دارم، وظيفه فعلى بنده چه مى باشد؟ بسمه تعالى; وظيفه فعلى شما عمل به واجبات و ترك محرمات است كه از اهم امور م...
بیشتر بخوانید

دانش آموز هستم، نصيحتى بفرماييد!   جوانى دانش آموز هستم كه با كمك خداوند متعال مشغول تحصيل و كارهاى علمى هستم، نصيحتى بفرماييد! بسمه تعالى; ياد خدا و حساب قيامت را ح...
بیشتر بخوانید

راهنمايى كنيد چگونه نجات پيدا كنم؟   متأسفانه چند وقتى است كه در خلوت مرتكب گناه مى شوم و بعد از گناه، ياد قبر و قيامت مرا سخت رنج مى دهد و پشيمانى تمام وجود مرا مى...
بیشتر بخوانید