۲۵ آذر ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
علامه مجلسی رحمة الله علیه

سه حکایت از کرامات علامه مجلسی رحمة الله علیه
سه حکایت از کرامات علامه مجلسی رحمة الله علیه حکایت اول : در يكى از تأليفات سيد محمد مجاهد *  آمده كه مردى عالم خراسانى كه با مجلسى اول آخوند ملا محمد تقى طاب ثراه صداقت...
بیشتر بخوانید

سه حکایت از کرامات علامه مجلسی رحمه الله علیه
سه حکایت از کرامات علامه مجلسی رحمه الله علیه حکایت اول : در یکى از تألیفات سید محمد مجاهد *  آمده که مردى عالم خراسانى که با مجلسى اول آخوند ملا محمد تقى طاب ثراه صداقت...
بیشتر بخوانید