۲۸ دی ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
سلمان محمدی

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : سلمان محمدی : ایمان سلمان امام صادق عليه السلام فرمود: الايمان عشر درجات، فالمقداد في الثامنه، و ابوذر في التاسعه، و سل...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : سلمان محمدی : زهد سلمان مقرري سلمان پنج هزار درهم بود كه آنها را صدقه مي داد و خود از دسترنج خويش هزينه مي نمود. او عبا...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : سلمان محمدی : ترس از قیامت او همواره لباس پشمي به تن مي كرد و سوار بر الاغ بدون پالان مي شد، و نان جو مي خورد و مردي مت...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : سلمان محمدی : علم و دانش سلمان هيچ يك از ياران پيامبر صلي الله عليه و آله و شيعيان علي عليه السلام در علم و دانش به مرت...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : سلمان محمدی : پیشگویی های سلمان و آگاهی از اسرار نهان در ميان اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله و ياران مخلص اميرالموم...
بیشتر بخوانید