۰۱ اسفند ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
اویس قرنی

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اویس قرنی : اشاره اويس فرزند عامر (عمرو) مرادي يماني بود كه به «اويس بن عامر» و «اويس قرني» شهرت داشت. او در عهد پيامبر...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اویس قرنی : عبادت اویس ابو نعيم اصفهاني از «اصبغ بن زيد» درباره عبادت اويس نقل مي كند كه: اويس در عصر (هنگام غروب) مي گ...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اویس قرنی : بیعت اویس با امیرالمؤمنین در مسیر جنگ جمل اويس با اميرالمومنين علي عليه السلام بيعت كرد و پيمان بست تا پاي...
بیشتر بخوانید