۲۸ دی ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
اهل بیت (علیهم السلام)

امام هادی علیه السلام و خبر غیبی از وضعیت آینده مرد اصفهانی
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  کرامات امام هادی علیه السلام گاه بینی ستمگرانی چون متوکل را به خاک می مالید و گاه مظلومی را نجات می داد، و گاه زمینه هدایت فرد یا افرادی را فرا...
بیشتر بخوانید

امام هادی علیه السلام و لشکر آسمانی
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  امام هادی علیه السلام گاه اراده می کرد که از طریق کرامت، قدرت معنوی و ولایت تکوینی خویش را به ستمگران دوران نشان دهد که از جمله، مورد ذیل است:...
بیشتر بخوانید

امام هادی علیه السلام و صد نگهبان شمشیر به دست
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  از ابو سعید سهل بن زیاد نقل شده است که: ما در خانه «ابوالعباس فضل بن احمد بن ادریس» بودیم و صحبت از امام هادی علیه السلام به میان آمد. ابو العب...
بیشتر بخوانید

امام هادی علیه السلام و خبر از شیعه شدن پسر مسیحی
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  گونه ای دیگر از کرامات امام هادی علیه السلام خبر از آینده افراد است، که به نمونه ای در این موضوع اشاره می شود.«هبه الله بن ابی منصور» نقل می کن...
بیشتر بخوانید

پاره ای از معجزات  و کرامات امام باقر علیه السلام
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  اهل بیت علیهم السلام به اذن خداوند دارای کرامات و معجزاتی بوده که در متون شیعی بخی از آنها نقل شده است در اینجا به برخی از کرامات آن حضرت اشاره...
بیشتر بخوانید

ابوخالد کابلی و کرامت امام سجاد علیه السلام
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  ابو خالد کابلی سالها به امامت محمد حنفیه معتقد بود تا اینکه از طریق یحیی بن ام طویل توانست به حضور امام سجاد علیه السلام برسد . در ملاقات دوم و...
بیشتر بخوانید

هیبت  امام هادی علیه السلام در دلها
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  امامان علیهم السلام مظاهر قدرت و عظمت خداوند و معادن کلمات و حکمت ذات مقدس حق و منبع تجلیات و انوار خاصه او هستند. بر این اساس از یک قدرت معنوی...
بیشتر بخوانید

عبادت امام سجاد علیه السلام
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  امام سجاد علیه السلام عبادت را بزرگترین حق خدا بر گردن انسان می دانست و می فرمود: «فاما حق الله الاکبر فانک تعبده، لاتشرک به شیئا، فاذا فعلت ذل...
بیشتر بخوانید

حلم و بردباری امام هادی علیه السلام
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم :  حلم و بردباری از ویژگیهای مهمی است که مردان بزرگ به ویژه رهبران الهی که بیشترین برخورد و اصطکاک را با مردم نادان و نابخرد و گمراه داشتند، از آن...
بیشتر بخوانید

عشق امام سجاد علیه السلام به قرآن
پایگاه فرهنگی مذهبی سلم : یکی از فضایل امام سجاد این است که آن حضرت سخت با قرآن مأنوس بوده و با آن عشق می ورزیده است. آن حضرت می فرمود: «لو مات مابین المشرق والمغرب لما ا...
بیشتر بخوانید