۰۱ اسفند ۱۳۹۶

نسخه آزمایشی
اصبغ بن نباته

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اصبغ بن نباته : اشاره اصبغ بن نباته مجاشعی تمیمی اصبغ فرزند نباته بن حارث اهل کوفه و از طایفه مجاشع تمیمی از خواص اصحاب...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اصبغ بن نباته : اصبغ و نقل حدیث از حضرت علی علیه السلام اصبغ بن نباته به سببِ تقرب و نزدیکی که با امیرالمؤمنین علیه‏الس...
بیشتر بخوانید

شرح حال اصحاب حضرت امیر المومنین علی علیه السلام : اصبغ بن نباته : سفارش بازرگانان به یادآموزی  امام علي عليه السلام بالاي منبر مي فرمود: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر،...
بیشتر بخوانید